HerbasKauno apygardos administracinis teismas

Naujienos

2015-08-28

Tęsiant dar 2012 m. pradėtą vykdyti projektą „Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos kokybės valdymo modelių diegimas bei jų sertifikavimas“, Kauno apygardos administraciniame teisme, kaip ir dar 4-iuose bendrosios kompetencijos teismuose bei Nacionalinėje teismų administracijoje, buvo vykdomi pakartotiniai sertifikavimo auditai. 2015 m. liepos 22 d. Kauno apygardos administraciniam teismui buvo išduotas sertifikatas, patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008), kokybės vadybos sistemos taikymo sritis – į teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimas.

Plačiau Plačiau
 
2015-08-10

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2015 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi priėmė nagrinėti Kauno apylinkės teismo kreipimąsi, kuriuo šis teismas prašo ištirti teisingumo ministro įsakymu patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos dalies atitiktį aukštesnės galios teisės aktams.

Plačiau Plačiau
 
2015-08-05

Antradienį, rugpjūčio 4 d., Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT) lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Šarlotės teisės mokyklos studentai, šiuo metu dalyvaujantys Vilniaus universiteto Teisės fakulteto bei Šarlotės teisės mokyklos vasaros studijų programoje.

Plačiau Plačiau
2015-07-23

2015 m. liepos 16 d. generalinis advokatas M. Szpunar paskelbė savo išvadą byloje Eturas ir kiti (C-74/14), kurioje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) yra kreipęsis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl konkurencijos teisės pažeidimus apibrėžiančių Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nuostatų aiškinimo ir taikymo.

Plačiau Plačiau
 
2015-07-17

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT), priėmęs sprendimą byloje Sidabras ir kiti prieš Lietuvą (pareiškimų Nr. 50421/08 ir 56213/08), nustatė, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nagrinėtose bylose nebuvo padaryta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) pažeidimų.

Plačiau Plačiau
2015-07-17

2015 m. liepos 15 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT) lankėsi Tarptautinės žmogaus teisių organizacijos (vok. k. Internationale Geselschaft für Menschenrechte) atstovai iš Vokietijos, kurie domėjosi LVAT nagrinėjamomis bylomis, žmogaus teisių užtikrinimu ir apsauga Lietuvos administracinių teismų veikloje.

Plačiau Plačiau
 

Teismo darbo laikas

I-IV  8.00 - 17.00

V      8.00 - 15.45

Pietų pertrauka
12.00 - 12.45

Skundų (prašymų) priėmimo laikas

I    8:00 - 17:00

II   7:00 - 17:00

III  8:00 - 17:00

IV  7:00 - 17:00

V   8:00 - 15:45

Pietų pertrauka

12:00 - 12:45

Adresas

A.Mickevičiaus g. 8 A

LT-44312 Kaunas

tel.: +370 37 201467,

faks.: +370 37 753030,

kauno.administracinis@teismas.lt

Duomenys kaupiami ir

saugomi Juridinių asmenų

registre, kodas: 188734347

Teisinė forma

Valstybės biudžetinė įstaiga


    

    

 
Viso apsilankė:388619Šiandien:115Dabar naršo:3