HerbasKauno apygardos administracinis teismas

Naujienos

Ar suteikti pabėgėlio statusą? Migracijos departamentas spręs iš naujo (0)
2017-10-11
 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiandien priėmė sprendimą, kuriuo panaikino Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. vasario 21 d. sprendimą „Dėl prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo“ ir įpareigojo Migracijos departamentą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo E. T. prašymą suteikti jam prieglobstį Lietuvos Respublikoje.

 

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 6 straipsnyje numatyta, kad pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės gali būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybės apsauga arba neturi atitinkamos užsienio valstybės pilietybės, yra už valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų ir dėl išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti, jeigu nėra priežasčių, nustatytų šio įstatymo 88 straipsnio 1, 2 dalyse.

 

Ginčijamu sprendimu Migracijos departamentas nusprendė, kad pareiškėjo nurodyta persekiojimo baimė nepagrįsta, nes jis, atsakovo vertinimu, nepateikė jokių konkrečių, individualaus pobūdžio aplinkybių, leidžiančių daryti išvadą dėl gresiančio persekiojimo.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, vertindama atsakovo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, nurodė, kad pagal 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų, nagrinėdamas prieglobsčio prašymą ir vertindamas realios persekiojimo grėsmės tikimybę, atsakovas privalo išsamiai įvertinti ir bendrą padėtį kilmės valstybėje, ir konkrečiai su pareiškėju susijusias faktines aplinkybes. Tačiau nagrinėtu atveju Migracijos departamentas sprendimą priėmė neįvertinęs visų pareiškėjo nurodytų ir paties Migracijos departamento nustatytų reikšmingų aplinkybių, reikalingų prašymui išspręsti.

 

Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nusprendė, kad Migracijos departamentas turi iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą suteikti jam prieglobstį Lietuvos Respublikoje ir įvertinti visas reikšmingas faktines aplinkybes bei spręsti dėl pareiškėjui, tikėtina, kylančios grėsmės kilmės valstybėje dėl jo politinių pažiūrų. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat akcentavo, kad atlikdamas tokį vertinimą, Migracijos departamentas turėtų atsižvelgti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo suformuotą praktiką tokio pobūdžio bylose.

 

Administracinės bylos Nr. eA-4718-858/2017

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Laura Mukaitė-Snarskė
Informacija atnaujinta: 2017-10-11 08:56
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
Komentarai (0)

Teismo darbo laikas

I-IV  8.00 - 17.00

V      8.00 - 15.45

Pietų pertrauka
12.00 - 12.45

Atstovas ryšiams su visuomene ir žiniasklaida

 

Laura Mukaitė-Snarskė

Tel: (8 37) 20 14 67

El.paštas:

laura.mukaite@teismas.lt

Skundų (prašymų) priėmimo laikas

I    8:00 - 17:00

II   7:00 - 17:00

III  8:00 - 17:00

IV  7:00 - 17:00

V   8:00 - 15:45

Pietų pertrauka

12:00 - 12:45

Adresas

A.Mickevičiaus g. 8 A

LT-44312 Kaunas

tel.: +370 37 201467,

faks.: +370 37 753030,

kauno.administracinis@teismas.lt

Duomenys kaupiami ir

saugomi Juridinių asmenų

registre, kodas: 188734347

Teisinė forma

Valstybės biudžetinė įstaiga
    

    

 
Viso apsilankė:868366Šiandien:290Dabar naršo:9